Een ontmoeting met het onzichtbare

De geest van de planten


Hoe vreemd het ook voor ons als Westerlingen mag klinken, de indianen geloven dat elke plant een ‘geest’ bevat (zie tabakssap). Volgens hen, helpt het bij de healing en de communicatie met mensen op een subtiele manier.

Bemiddelaars met de geestelijke wereld

Dit principe geldt niet uitsluitend voor religieuze instellingen. In de Amazone cultuur, worden de planten niet beschouwd als goddelijk maar als levendige bemiddelaars met de geestelijke wereld. Hun helende kracht wordt geactiveerd door specifieke rituelen zoals het blazen van tabaksrook (‘soplada’ betekent ‘blazen’ in het Spaans) en bepaalde specifieke gewijde gezangen die resoneren met de planten.

Een waardevolle ervaring


Retraites gebaseerd op de traditionele geneeskunde uit het Amazonegebied zorgen voor een verhoging van het bewustzijnsniveau.
Ze maken onze perceptie meer toegankelijk in de vorm van visies, auditieve en zintuiglijke waarnemingen, die vaak de ontbrekende schakels in ons leven zijn, waardoor ons bestaan meer betekenis krijgt.
Voor sommige kunnen deze retraites een praktische en krachtige levensverandering teweegbrengen.
Zo ook kan iemand merken dat energieën vrijkomen en zich al manifesteren vóór de begindatum van de retraite d.m.v dromen, emoties, herinneringen, synchroniciteiten, ontmoetingen.

Een bredere dimensie van het bestaan

Net als de inheemse bewoners die hun retraite in het Amazone regenwoud uitvoeren, worden op een eensgelijkse manier de deelnemers aangemoedigd om te experimenteren met een bredere dimensie van het bestaan en de levende wereld.
Dit kan verrassend werken op een diepgaande manier.
Een dergelijke verschuiving kan niet gemakkelijk worden uitgedrukt in woorden en kunnen enkel innerlijk beleefd worden.
Woorden zijn beperkt om dit soort ervaringen te beschrijven. Ze kunnen vooral innerlijk beleefd worden.

Ophelderingen

De ‘traditionele geneeskunde’ en de conventionele geneeskunde


De ‘traditionele geneeskunde’ verschilt van de conventionele westerse geneeskunde en bekritiseerd deze niet.
De traditionele geneeskunde is een opeenvolging van voorouderlijke kennis en wordt uitgeoefend door locale ‘curanderos’ (genezers). Dit wordt geïnitieerd door een meestergenezer of door een familielid. Deze genezers zijn geen artsen in conventionele geneeskunde. (Echter, sommige artsen vanuit de conventionele geneeskunde zijn wel curanderos geworden.)

Lichaam en ziel

De traditionele geneeskunde is verbonden met de natuur en verbindt het lichaam met de ziel die verworteld ligt in de oude cultuur van een inheems volk. Deze methode belooft geen genezing en is daarom niet te vergelijken met de officiële en/of erkende diagnostiek, medische behandeling, operaties, ziekenhuisopname en/of terugbetaling door de ziekteverzekering.

Het principe van healing


De ‘healing’ is een traditionele energetische behandeling die bijdraagt aan het algemeen welzijn en zich vaak richt op de onzichtbare oorzaak.
De ‘healing’ onderscheidt zich van de officiële begrippen van ‘behandelingen’ vanuit de medische wereld.
De Zuid-Amerikaanse ‘healing’ traditie is het resultaat van rassenvermenging en syncretisme. Joods-christelijke verwijzingen zijn aanwezig tijdens de rituelen en in de gezangen.
Wij moeten ze gewoon zien als een deel van de Zuid-Amerikaanse healing cultuur en niet als proselitisme.

Een deel van het sjamanisme


Het woord ‘sjamanisme’ wordt veel gebruikt in de wereld van vandaag… en omvat eigenlijk veel verschillende tradities en praktijken. Het sjamanisme uit het Amazonegebied bevat beschermingsrituelen voor de gemeenschap, planten diagnostiek en vele andere vormen van kennis. De traditionele geneeskunde uit het Amazonegebied is gewijd aan het welzijn en wordt ook wel ‘curanderisme’ genoemd. Het maakt deel uit van het sjamanisme, wat dus geen religie op zich is.

Madre

Sjamanisme uit het Amazonegebied maakt gebruik van planten. In andere tradities maken sjamanen gebruik van de elementen (zoals vuur). De planten zijn gerangschikt in een hiërarchie. Onderaan de piramide staan de verzorgingsplanten voor de meest algemene aandoeningen (bijvoorbeeld rugpijn) en bovenaan staan er de meest complexe ingredienten die op verschillende niveaus werken: fysiek, psychologisch en
spiritueel. Deze specifieke planten worden ‘madre’ genoemd en kunnen enkel door een geïnitieerde curandero (genezer) gebruikt worden.

Het doel van de zuivering

In de gehele ‘healings’ traditie, wordt het accent gelegd op de reiniging (‘purga’). In tegenstelling tot dieren en planten, heeft de mens de mogelijkheid zijn interne (emoties, gedachten) en externe dimensies (omgeving) te reguleren. Om deze twee dimensies sturing te geven, kan hij zijn vrije wil aanwenden en zijn vermogen om de innerlijke werkelijkheid aan te passen met de externe werkelijkheid. Een geïnspireerd mens neemt veelal goede beslissingen omdat hij zich innerlijk verbonden voelt.
Dit is precies het doel van de zuivering. Reinig het lichaam, de emoties en de gedachten, waardoor er een betere afstemming, consistentie, eerlijkheid en helderheid ontstaat. Sterker nog, conflicten en ongemak komen vaak voort uit een scheiding van lichamelijke percepties, emoties en gedachten.
De retraites hebben daarom tot doel deze energieën in balans te brengen door ‘het lichaam te vergeestelijken en de geest te belichamen’.

Waarom ‘curanderos’ parfum gebruiken


De ‘perfumero’-sjamanen behandelen door parfum op het lichaam van de patiënten te blazen (‘soplar’ in het Spaans) zoals men dat ook met de tabaksrook doet.

Toegang tot ons bewustzijn

Tijdens de nachtelijke sessies wordt de barrière van onbewuste verdringing versoepeld door de planten: het wordt daardoor moeilijker om wat men voelt te verdringen. Dankzij het parfum zullen abstracte of weggedrongen gewaarwordingen toegang tot ons bewustzijn krijgen. Het parfum speelt daarbij de rol van scherm waarop de film van onze lichamelijke gevoelens wordt geprojecteerd.
Net als bij dieren stelt de geur ons ook in staat om ons in de nacht te kunnen oriënteren.
Tevens biedt het ons de mogelijkheid om de ontvangen auditieve en visuele percepties beter te integreren en te verteren.

Een beschermingsfactor

De deelnemers komen vaak om emotionele blokkades door te prikken waardoor intense emoties beleefd kunnen worden. Het parfum creëert een beschermingsfactor tegen de ongemakken en primaire angsten. Dat is het moment waarop de ‘curandero’ bloemenwater over hen heen blaast. Sommige ‘curanderos’ zijn van mening dat dit parfum-omhulsel waarschijnlijk helpt om zich te verheffen en om angsten en herinneringen te verjagen.
Het kan zelfs wel eens gebeuren dat de curandero het parfum drinkt, alsof hij zich van binnenuit wast om zich te reinigen. Dit is een doeltreffend middel om zich tegen energetische vervuiling te beschermen. In de wereld van visioenen van de curanderos wordt zowel de visioen als de reukzin zelf als leerinstrument gebruikt. De olfactorische gewaarwordingen gaan gepaard met symbolen en bezorgen de curandero waardevolle informatie.
Tenslotte, het licht en vluchtig parfum zal de kans geven aan zowel de curandero als de deelnemer om te landen, veilig terug te keren, aan te meren bij de verstilde oevers van de geest. Dat is ook de kern… van de bloemenessenties.

Spiritualiteit


Het woord retraite wordt tegenwoordig veel gebruikt.
Wat kan ‘spiritualiteit’ in het kader van een retraite betekenen:

  • Openheid omtrent de huidige levenszin.
  • Openheid en ontdekking van een nieuwe wereldvoorstelling.
  • Betere gronding en aanpak middels lichamelijke ervaringen en een verbale begeleiding,
    (Spiritualiteit is niet tegen psychotherapie of conventionele geneeskunde).
  • Het verwelkomen van stilte, bomen, natuur, de eenvoud als basis voor bewustzijn.
  • Herinneringen en conditioneringen bevrijden wat tot meer zelfstandigheid zal leiden.
  • Meer autonomie, minder afhankelijkheid en het minder ontwijken van problemen/obstakels.
  • Ontdek waar je passie ligt (werk, levenskwaliteit, relaties, woonplaats), hoe onze vitaliteit het best belichaamd wordt.
  • Ontdek de eenheid daar waar we vaak separatie zien: het lichaam en de geest, het vrouwelijke en het mannelijke, de mens en de natuur, jezelf en je omgeving, het zichtbare en het onzichtbare.