Onze prioriteiten

De principes: traditie, veiligheid en ethiek


Onze retraites hebben hun eigen originaliteit en volgen nauwgezet de traditie van de Peruaanse Hoge Amazone (programma, geneesmiddelen, rituelen, zorg, voedsel, gezang, accommodatie).
Deze traditie kent een grote en belangrijke vaardigheid en maakt de reizen tussen de zichtbare en onzichtbare wereld mogelijk op een veilige, duurzame en diepgaande manier.
Tijdens de gehele retraite, zijn de begeleiders dag en nacht aanwezig.
Wij werken binnen een referentiekader van: respect voor elke persoonlijkheid, voor ieders cultuur, voor alle ontwikkelingsniveaus en ieders vrije wil, emotionele, psychische en fysieke begeleiding en veiligheid.

De originaliteit van onze retraites in de praktijk

 • De originele combinatie van de Amazone, de Andes en Europa planten.
 • Onze verankering in de wijsheid van de traditionele geneeskunde die ons doet gronden en ons ondersteunt.
 • Het helpen bij de verankering en integratie van de ervaringen die tijdens de retraite worden opgedaan in het dagelijkse leven (in de Europese samenleving).
 • Een groepsdynamiek die het voor de deelnemers mogelijk maakt om te groeien.
Veranderingen sinds 2017
 • Elke deelnemer wordt dagelijks door een lid van het team bezocht om de zintuigelijke ervaringen beter te kunnen ontcijferen en te analyseren.
 • Kleinere groepen.
 • De retraites duren langer (9 dagen in plaats van 8 dagen).

Voorbereiding


De voorbereiding en de begeleding door het team worden gedurende het gehele jaar verzorgt. Na elke retraite komt het team bij elkaar om de retraites te vernieuwen, aan te passen en te verrijken.
Het team besluit aan het einde van elk jaar de retraites te plannen voor het volgende jaar. Het is dus niet vanzelfsprekend dat de retraites elk jaar zullen plaastvinden. Elke retraite blijft een unieke gelegenheid.

Voorwaarden voor deelname


Voor deelname, is het belangrijk dat u de praktische voorwaarden in het aanvraagformulier respecteert.
In het algemeen vereist dit werk een goede fysieke conditie, doorzettingsvermogen en een psychisch en spirituele openheid.
Tijdelijke vermoeidheid, emoties en nieuwe inzichten zijn inherent aan deze retraites.

Wat is werkelijk een retraite?


Het woord retraite wordt tegenwoordig veel gebruikt. Een retraite is echter geen eenvoudige ‘workshop’, cursus of seminar.
Het is meer een vrije handeling om zich van de buitenwereld terug te trekken in een geïsoleerde, natuurlijke, stille en dragende plek.
Net als de mystici, kluizenaars of sjamanen, draait een retraite om leegte te scheppen zonder enige vorm van afleiding, lawaai, vervuiling.
Vaak gaat dit gepaard met een dieet om zich te verinnerlijken en zich te regenereren. Een retraite maakt het o.a. mogelijk om innerlijke meer afgestemd te zijn met zichzelf bij terugkeer naar de buitenwereld.

Context


Sinds enkele jaren lijken bepaalde aspecten van de Amazonecultuur hun ingang te hebben gevonden in Noord Europa.
Het is daarom belangrijk om de bestaande benaderingen goed te onderscheiden.

De kracht van het proces

Behalve voor de ‘purgas’ met tabakssap organiseren wij géén korte evenementen (hun effect zou slechts oppervlakkig zijn).
Wij moeten helaas constateren dat sommige Noord Europese landen zich laten inspireren door een genezingscultuur om kunstzinnige evenementen te organiseren die berusten op de natuurlijke behoefte aan gezelligheid maar die soms noch structuur, noch wortels, noch ambitie, noch voortgang, noch persoonlijke begeleiding bevatten. Dit sluit de deelnemers op in hun ‘comfort zone’. De curanderos noemen dit patroon het ‘eso-toerisme’ (van ‘esoterisme’ en ‘toerisme’). De kracht van het Amazone-medicijn wordt hierdoor verzwakt waardoor er geen langdurige persoonlijke transformaties plaats vinden. De terechte verwachtingen van de deelnemers worden daardoor vaak teleurgesteld. Tenslotte leidt dit uit op geld-, tijd- en energieverlies.

De kans om zich op zijn ontwikkeling te concentreren

Wij maken geen gebruik van cd’s en ook niet van elektronische muziek. Ons team bevat een muziektherapeut / zanger die over een tiental instrumenten beschikt. De gezangen en de muziek zijn subtiele werktuigen, altijd ten behoeve van genezing, en zijn dus in overeenstemming met de planten.
In dit kader is het aantal deelnemers met opzet beperkt.
Het kader geeft de deelnemers de kans om zichzelf te concentreren en de planten hun werk te laten doen.

Verschillen
 • Een diepgaande persoonlijke ontwikkeling met de mogelijkheid blokkades en conditioneringen op te heffen. Dit is mogelijk in 5 of 9 dagen.
 • Een persoonlijke en verbale begeleiding met geïndividualiseerde inhoud. Het team bestaat uit ingewijde ‘curanderos’ die tevens beroepstherapeuten zijn. Onze opzet past in het kader van een gestructureerd evolutieproces waar de deelnemers hun voordeel uittrekken.
 • Sessies overdag worden ondersteunt door adequate planten en rust/bezinning.
 • Een kader waar zonlicht en droog weer de overhand hebben (temperatuur van 25-30 graden).
 • Een landschap met veel bomen.
 • Hoog stiltegehalte van de plek.
 • Iedereen heeft zijn eigen plaats om te slapen.
 • Een alkalisch eenzijdig dieet, zonder industriële suiker en zout.

De karakteristiek van traditionele diëten is om een proces van zelfbewustzijn op gang te brengen die gepaard gaan met diepgaande transformaties en bevrijdingen.

De benaderingen onderscheiden