Onze prioriteiten

De principes: traditie, veiligheid en ethiek


Onze retraites hebben hun eigen originaliteit en volgen nauwgezet de traditie van de Peruaanse Hoge Amazone (programma, geneesmiddelen, rituelen, zorg, voedsel, gezang, accommodatie).
Deze traditie kent een grote en belangrijke vaardigheid en maakt de reizen tussen de zichtbare en onzichtbare wereld mogelijk op een veilige, duurzame en diepgaande manier.
Tijdens de gehele retraite, zijn de begeleiders dag en nacht aanwezig.
Wij werken binnen een referentiekader van: respect voor elke persoonlijkheid, voor ieders cultuur, voor alle ontwikkelingsniveaus en ieders vrije wil, emotionele, psychische en fysieke begeleiding en veiligheid.

De originaliteit van onze retraites in de praktijk

 • De originele combinatie van de Amazone, de Andes en Europa planten.
 • Onze verankering in de wijsheid van de traditionele geneeskunde die ons doet gronden en ons ondersteunt.
 • Het helpen bij de verankering en integratie van de ervaringen die tijdens de retraite worden opgedaan in het dagelijkse leven (in de Europese samenleving).
 • Een groepsdynamiek die het voor de deelnemers mogelijk maakt om te groeien.
Veranderingen sinds 2017
 • Elke deelnemer wordt dagelijks door een lid van het team bezocht om de zintuigelijke ervaringen beter te kunnen ontcijferen en te analyseren.
 • Kleinere groepen.
 • De retraites duren langer (9 dagen in plaats van 8 dagen).

Voorbereiding


De voorbereiding en de begeleding door het team worden gedurende het gehele jaar verzorgt. Na elke retraite komt het team bij elkaar om de retraites te vernieuwen, aan te passen en te verrijken.
Het team besluit aan het einde van elk jaar de retraites te plannen voor het volgende jaar. Het is dus niet vanzelfsprekend dat de retraites elk jaar zullen plaastvinden. Elke retraite blijft een unieke gelegenheid.

Voorwaarden voor deelname


Voor deelname, is het belangrijk dat u de praktische voorwaarden in het aanvraagformulier respecteert.
In het algemeen vereist dit werk een goede fysieke conditie, doorzettingsvermogen en een psychisch en spirituele openheid.
Tijdelijke vermoeidheid, emoties en nieuwe inzichten zijn inherent aan deze retraites.

Wat is werkelijk een retraite?


Het woord retraite wordt tegenwoordig veel gebruikt. Een retraite is echter geen eenvoudige ‘workshop’, cursus of seminar.
Het is meer een vrije handeling om zich van de buitenwereld terug te trekken in een geïsoleerde, natuurlijke, stille en dragende plek.
Net als de mystici, kluizenaars of sjamanen, draait een retraite om leegte te scheppen zonder enige vorm van afleiding, lawaai, vervuiling.
Vaak gaat dit gepaard met een dieet om zich te verinnerlijken en zich te regenereren. Een retraite maakt het o.a. mogelijk om innerlijke meer afgestemd te zijn met zichzelf bij terugkeer naar de buitenwereld.

Context


Sinds enkele jaren lijken bepaalde aspecten van de Amazonecultuur hun ingang te hebben gevonden in Noord Europa.
Het is daarom belangrijk om de bestaande benaderingen goed te onderscheiden.

De kracht van het proces

Behalve voor de ‘purgas’ met tabakssap organiseren wij géén korte evenementen (hun effect zou slechts oppervlakkig zijn).
Wij moeten helaas constateren dat sommige Noord Europese landen zich laten inspireren door een genezingscultuur om kunstzinnige evenementen te organiseren die berusten op de natuurlijke behoefte aan gezelligheid maar die soms noch structuur, noch wortels, noch ambitie, noch voortgang, noch persoonlijke begeleiding bevatten. Dit sluit de deelnemers op in hun ‘comfort zone’. De curanderos noemen dit patroon het ‘eso-toerisme’ (van ‘esoterisme’ en ‘toerisme’). De kracht van het Amazone-medicijn wordt hierdoor verzwakt waardoor er geen langdurige persoonlijke transformaties plaats vinden. De terechte verwachtingen van de deelnemers worden daardoor vaak teleurgesteld. Tenslotte leidt dit uit op geld-, tijd- en energieverlies.

De kans om zich op zijn ontwikkeling te concentreren

Wij maken geen gebruik van cd’s en ook niet van elektronische muziek. Ons team bevat een muziektherapeut / zanger die over een tiental instrumenten beschikt. De gezangen en de muziek zijn subtiele werktuigen, altijd ten behoeve van genezing, en zijn dus in overeenstemming met de planten.
In dit kader is het aantal deelnemers met opzet beperkt.
Het kader geeft de deelnemers de kans om zichzelf te concentreren en de planten hun werk te laten doen.

Verschillen
 • Een diepgaande persoonlijke ontwikkeling met de mogelijkheid blokkades en conditioneringen op te heffen. Dit is mogelijk in 5 of 9 dagen.
 • Een persoonlijke en verbale begeleiding met geïndividualiseerde inhoud. Het team bestaat uit ingewijde ‘curanderos’ die tevens beroepstherapeuten zijn. Onze opzet past in het kader van een gestructureerd evolutieproces waar de deelnemers hun voordeel uittrekken.
 • Sessies overdag worden ondersteunt door adequate planten en rust/bezinning.
 • Een kader waar zonlicht en droog weer de overhand hebben (temperatuur van 25-30 graden).
 • Een landschap met veel bomen.
 • Hoog stiltegehalte van de plek.
 • Iedereen heeft zijn eigen plaats om te slapen.
 • Een alkalisch eenzijdig dieet, zonder industriële suiker en zout.

De karakteristiek van traditionele diëten is om een proces van zelfbewustzijn op gang te brengen die gepaard gaan met diepgaande transformaties en bevrijdingen.

Vragen aan de muziek-therapeut & curandero van het team.

“De zangen en de muziek hebben een structureel belang in een sessie.”

Welke instrumenten zult u bespelen tijdens dit retraite-dieet in Europa ?
Over het algemeen zijn de instrumenten waarop ik speel de didgeridoo, de gitaar, de charango, de maracas , de mondharp, de kalimba, de udu (keramische trommel), de fluitende vaas ; de blaasinstrumenten uit de Andes: de sicu (panfluit), de queñacho, de moseño.

Zijn alle muzieksoorten heilzaam tijdens de nachtceremonies?
De zangen en de muziek hebben een structureel belang in een sessie. Het kan de ene of de andere kant op gestuurd worden. Degenen die de sessie leiden moeten in volkomen harmonie zijn en moeten kunnen resoneren met de sessie en wat de plant ontsluiert. Elke sessie is anders. Men heeft dus altijd iets anders nodig; het kan bijvoorbeeld een rustgevende ikaro zijn of een ikaro die opent, wanneer de sessie energetisch geblokkeerd is, of wat er ook kan gebeuren naar gelang het moment. Daarom ben ik het grondig oneens om tijdens een sessie opgenomen muziek te gebruiken (CD). De plant uit Amazonegebied (ceremonie) is een plant die al millennia gebruikt wordt, diep verbonden met haar afkomst en haar oorsprong, namelijk de heelmeesters uit het Amazonegebied. Ik denk dus dat in een nachtceremonie, de eigen ikaros gebruikt dienen te worden of die van andere heelmeesters, omdat die het kenmerkend instrument van dit soort werk zijn. De instrumentale muziek tijdens de nachtsessie, zonder zang, moet zeer zorgvuldig en subtiel gespeeld worden. Daarom zijn diegenen die welk soort muziek ook spelen of zingen, niet gelijkgericht met de geest van de plant; zij negeren deze traditie. Dan wordt het van alles behalve een traditionele hellingssessie, met alle risico’s van dien.

Ik ben muziektherapeut met een universitaire scholing. Wij werken op het subtiele vlak, met het energetisch lichaam en de opening van een spirituele dimensie voor iedereen. In die context gaat het dus niet om “muziek” te maken, danwel geneeskunde.

Zult u zingen ?
De ikaros die ik gebruik, zijn de mijne (die tijdens of na de sessies komen) en die van andere helers, geleerd tijdens de sessies. De muziek die ik op de instrumenten speel, varieert naar gelang wat ik op het moment zelf voel; het zijn hoe dan ook persoonlijke producties, meestal spontaan, sommige anderen met een bepaalde vorm.

Hoe reageren de deelnemers ?
De muziek die ik speel wordt als rustgevend en ingehouden ervaren. Een ikaro met een zachte gitaarbegeleiding bij voorbeeld, kan de roes doen stijgen. Door een traditionele ikaro krachtig te zingen met ondersteuning van de maracas, kan men helpen over te geven en zich te ontladen. Men kan ook visioenen bevorderen en andere perceptielagen openen met de siku. Maar het is niet altijd op dezelfde manier, dat hangt van de sessie af.

Hoe analyseert u de houding van de deelnemers ?
De deelnemers hebben een heel diepgaand werk verricht: ze reageren erg goed. Ik heb het gevoel dat Europeanen minder flexibel zijn, meer op het mentale gericht, rationeel zijn en soms weerstand bieden tegen het loslaten en zich “over te geven” aan het energetisch proces dat in gang wordt gezet om trauma’s, angsten en blokkades onder ogen durven te zien.
Het was zeer verrassend om te zien hoe de plant van de Andes (individuele sessies dag ) ook in dit verre land met kracht en subtiliteit zijn vleugels en wortels heeft kunnen spreiden! Wij hebben zowaar een “voor” en “na” moment kunnen waarnemen met deze plant. Ik geloof dat deelnemers meer zouden moeten durven: zich door het proces laten dragen, meer zelfvertrouwen en vertrouwen in het team hebben. Bij gebrek daaraan wordt de opening beperkt, ongeacht de hoeveelheid of diversiteit aan geabsorbeerde planten. Wat de Geest van de planten optimaliseert, is in eerste plaats het vermogen om op voorhand zijn hart te openen.

De benaderingen onderscheiden