Onze retraites in Europa

De retraites


Tobaccospirit organiseert in Zuid-Europa retraites-diëten met de traditionele geneeskunde uit het Amazonegebied. Er worden geen retraites in Nederland georganiseerd.
Deze nieuwe retraites in Europa zijn het resultaat van een onafhankelijk initiatief, geïntroduceerd in 2014.
Ze zijn gebaseerd op krachtige planten uit het Amazonegebied en uit de Andes die de persoonlijke ontwikkeling bevorderen middels bewustwording en energetische reiniging.

Over duizenden jaren

Deze retraites zijn geïnspireerd door diëten (‘dieta’ in het Spaans) uitgevoerd over duizenden jaren door de indianen van het Amazonegebied die zich voor meerdere dagen in het woud terugtrekken, om nieuwe krachten op te doen en zich te inspireren.
In de oorspronkelijke Zuid-Amerikaanse cultuur wordt een retraite gedaan d.m.v isolatie in de natuur tussen de bomen, in stilte, door het nemen van kruiden, rust en verinnerlijking.

Ecologisch en spiritueel

Dit is de reden dat de deelnemers in een soort ecologisch en spiritueel isolement verblijven als onderdeel van onze retraites, verwijderd van alle vervuiling, geluidsoverlast, stress en afleiding.

Voeding

Een retraite is tevens een en mono-dieet op vegetarische en veganistisch basis van o.a. quinoa, bruine rijst, aardappelen, linzen, groene groenten en zaden.
Het programma van deze retraites is rijk en intensief. Daarom is het nodig dat de ancestrale regels worden gerespecteerd en nageleefd.

Doelstellingen

 • Traditionele retraites bevorderen de bevrijding van emotionele verwikkelingen, zorgen voor een vernieuwing van vitale energieën en laten spirituele krachten ontwaken.
 • Het faciliteert een helderder eigenbeeld door het loslaten van de illusies inherent aan onze persoonlijkheid, het inzien van de betekenis van onze incarnatie en het vinden van innerlijke sturing.
 • Het proces brengt het lichaam en de ziel dichter bij elkaar. Zo ook het vrouwelijke en het mannelijke in ons, als ook de mens en de natuur, onze vastgeroeste herinneringen en de gewenste toekomstbeelden, jezelf en je omgeving, het zichtbare en het onzichtbare.

De ‘dieta’: een vergelijking


Het traditionele dieet uit de Amazone laat, onder andere, zout (en suiker) uit het voedsel achterwege. Zout scheidt, differentieert het lichaam van zijn omgeving. Zonder zout en volgens een precies protocol, opent het energetisch lichaam (niet het fysieke lichaam) zich op subtiele wijze en wordt zodoende vatbaar voor de helende krachten van de natuur.

Wat gebeurt er zonder zout?

Als wij het traditioneel dieet uit de Amazone op een symbolische manier vergelijken met een westerse chirurgische operatie, dan zouden wij zeggen:

 • de zuivering met tabak speelt de rol van pre-chirurgische voorbereiding (reinigen, beschermen, versterken).
 • het gebrek aan zout zou gelijk staan aan de snede.
 • het veganistisch voedsel, de stilte van de natuur, de zuurstof van de bomen en de kwaliteit van het zonlicht zouden staan voor het steriele operatieblok. Daarom kan een dieet niet plaatsvinden in een luidruchtige, koude en vervuilde stadsomgeving.
 • de nachtelijke en dagelijkse sessies (planten uit de Amazone, gewijde zangen en muziek, parfums) zouden de rol van de chirurgische ingreep zelf spelen.
 • het opnieuw innemen van zout (en vruchten), aan het eind van het dieet, zou gelijk staan aan de hechting van de snede aan het einde van de operatie.
 • het post-dieet zou vergeleken kunnen worden met de periode van versterking na de ingreep (integratie van het helingsproces).

Het gaat natuurlijk om een symbolische vergelijking! De traditionele geneeskunde uit de Amazone is gebaseerd op processen van energetische en spirituele heling: de ‘curanderos’ opereren nooit, op generlei wijze.

Bomen, rust en hersenen

De fasen in een retraite-dieet

 • reiniging
 • bewustwording
 • loslaten
 • regeneratie
 • harmonisatie
 • structurering
 • verlichting
 • vergroten van zelfstandigheid

Voor wie?


Deze retraites zijn geschikt voor gemotiveerde volwassenen die:

 • verduidelijking wensen over existentiële vragen (relatie, werk, familie, gezondheid).
 • ongelukkig zijn, zich depressief voelen, geen zin meer in het leven hebben.
 • een oplossing zoeken voor vermoeidheid, stress, angst en burnout.
 • vrij willen zijn van verslavingen (alcohol, soft en hard drugs, seks, internet, smartphones, suiker, games, …).
 • hun relatie willen verbeteren in hun leven of een gebrek hebben aan gezonde relaties (ouders, partner, collega’s, …).
 • hun leven willen opbouwen op een meer gestructureerde manier, nieuwe projecten willen initiëren zonder emotionele stagnaties.
 • acceptatie waar dit noodzakelijk is.
 • grenzen en onzichtbare limieten overschrijden.
 • verbetering van verankering in de werkelijkheid, concentratie vermogen en geheugen.
 • inzien van transgenerationele blokkades (familiegeheimen, balast).
 • (buiten-) zintuiglijke ervaringen leren stuctureren.

Waarom deze planten associëren?

We hebben voor verschillende planten gekozen.
Dit zijn de belangrijkste planten uit het Amazonegebied, uit de Andes en Europa (zie afbeeldingen).
Ze hebben elk een specifieke rol maar werken ook in onderling verband samen.

Tabakssap

De zuivering (purge) met tabakssap vindt plaats in groepsverband. Het harmoniseert de 4 elementen: vuur, aarde, lucht, water, en geeft de mogelijkheid om alle energieën te reinigen en te harmoniseren in alle dimensies van ons bestaan.

Ceremonieën (plant uit Amazonegebied)

De ceremonieën vinden s ‘nachts plaats en zijn gebaseerd op dé belangrijkste vrouwelijke plant uit het Amazonegebied. Volgens de indianen is deze plant verbonden met de geestelijke wereld.
De plant is verbonden met het water en aarde element, waardoor het bewustzijn wordt vergroot en je ook bewust wordt van je blokkades.

Individuele sessies dag (plant van de Andes)

De individuele sessies die buiten worden gegeven zijn gebaseerd op een plant die sterk met de zon verbonden is (de zogenaamde solarplant).
Deze solarplant legt het accent op de vuur en lucht elementen. Dit is een mooie aanvulling op de aarde en water dimensies van de nachtceremonie.

Europese planten

Hieronder valt het rozensap, een plant die diep verbonden is met het vrouwelijke en met name werkt op de opening van het hart en verwijdert emotionele wonden.

Ondersteunende planten

Overdag worden de zogenaamde ‘ondersteunende planten’ aangeboden aan de deelnemers. Deze geven kracht en structuur aan het lichaam zoals bijv. het sap van de schors van de Chuchuhuasi boom.

Het team

Deze nieuwe retraites zijn het resultaat van een onafhankelijk initiatief dat in 2014 in Nederland werd geïntroduceerd.
Het team bestaat uit: een ‘curandero’ (de lokale naam voor Amazone healer) tevens klinisch psycholoog, een curandero/muziektherapeut, een curandera/psychoanalist/tabaquera (genezeres die gebruik maakt van tabakssap) en een organisator/facilitator.

Complementariteit, verankering

Ze combineren verschillende cursussen en nationaliteiten: Zuid-Amerika en Europa.
Dit is tevens het verhaal van een bijeenkomst, een saamhorigheid, een complementariteit met een verankering in een gemeenschappelijke spirituele visie.
Het doet van de retraites is zowel energetisch als spiritueel:

‘Het lichaam vergeestelijken en de geest belichamen’

24 uur / 7 dagen

Het team is 24 uur / 7 dagen aanwezig tijdens de retraite en op ieder moment beschikbaar voor de deelnemers.
Na de retraite, kunnen eventuele vragen worden beantwoord via e-mail, Skype.
Bij interesse kunnen groepsuitwisselingen in Europa worden aangeboden.

De benaderingen onderscheiden